Interakcje między driverami

Mamy często tendencję do uważania, że to nasz punkt widzenia jest właściwy, a inni są w błędzie. Oczekujemy zatem, że inne osoby dopasują się do nas i „poprawią” swoje zachowanie. Podobnie jest z driverami – mamy skłonność uważać, że cechy związane z naszym driverem są dobre, a inni są:
– niedbali i lekkomyślni (przez pryzmat „Bądź doskonały”),
– sztywni i mało entuzjastyczni (przez pryzmat „Staraj się”),
– nieuprzejmi i odrzucający (przez pryzmat „Sprawiaj przyjemność”),
– mało dynamiczni i nudni (przez pryzmat „Spiesz się”),
– nieodpowiedzialni i mało stabilni (przez pryzmat „Bądź silny”).
Nie wszyscy oczywiście, głównie ci obdarzeni zestawem cech odmiennych od naszych.

W rzeczywistości każdy z driverów związany jest z charakterystycznym dla siebie zestawem cech i zachowań, zarówno pozytywnych i negatywnych. Co więcej, często to od konkretnych okoliczności zależy czy dana cecha służy czy ogranicza. Niestety różnice w postrzeganiu rzeczywistości i sposobie bycia są często przyczyną nieporozumień z innymi. Jakie interakcje są typowe dla osób o różnych driverach?

Zanim przejdę do opisu, zaznaczę: Mamy drivery, ale nie jesteśmy driverem. Mamy też samoświadomość i możliwość pracy nad sobą. Piszę jedynie o pewnej tendencji, która jednak nie oznacza, że mając dany driver z pewnością wejdziemy w relację z inną osobą właśnie w taki sposób.  Tym bardziej, że każdy z nas ma w rzeczywistości zestaw driverów, tylko z różnym stopniem dostępności każdego z nich. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potencjalne skłonności, które warto objąć świadomością, aby doceniać różnorodność i inne podejścia. Nie zachęcam jednak do analizowania potencjalnych relacji pod kątem tego czy „dobrze rokują”. To, czy relacja ma szansę się rozwinąć czy nie, jest daleko bardziej złożone niż rozpoznanie jakie główne drivery mają osoby, które w nią wchodzą.

Poniżej przedstawiam wnioski Mavis Klein, Julie Hay oraz Vanna Joinesa i Iana Stewarta z książek przedstawionych w bibliografii. Co ciekawe, w niektórych przypadkach zdania ww. autorów zdają się być odmienne. W mojej opinii opisy Mavis Klein są dość krytyczne w przypadku driverów Staraj się i Sprawiaj przyjemność. Duży nacisk położony jest w nich na potencjalne wady, brakuje natomiast podkreślenia pozytywnych cech, takich jak kreatywność, spontaniczność i entuzjastyczne zaangażowanie w przypadku drivera „Staraj się” oraz wrażliwość, empatia i troska o innych w przypadku drivera „Sprawiaj przyjemność”. Z drugiej strony mam wrażenie, że drivery „Bądź doskonały” i „Bądź silny” są traktowane łagodniej, gdyż w ich opisach Mavis Klein koncentruje się raczej na zasobach, nieco pomijając potencjalne negatywne skutki, takie jak np. opóźnienia wynikające z nadmiernej i często niepotrzebnej koncentracji na detalach w przypadku drivera „Bądź doskonały”. Co ciekawe, styl pisania Mavis Klein może wskazywać na driver „Bądź doskonały”. Stosuje liczne wtrącenia, duże ilości niestandardowych przymiotników, metafory, wielokrotnie złożone zdania, co jest charakterystyczne dla tego właśnie drivera. Osoby z driverem „Bądź doskonały” mogą mieć tendencję do krytycznego oceniania osób z driverem „Staraj się”, a bliżej im do zrozumienia osób z driverem „Bądź silny”. Czy w jej publikacji widoczny jest zatem osobisty stosunek do osób z różnymi driverami? Tego nie wiem, ale poważnie się nad tym zastanawiam. Niezależnie od wniosków w tym zakresie Mavis Klein koncentruje się dość mocno na deficytach. Warto natomiast pamiętać, że wszystkie drivery mają też swoje zasoby, które pomagają budować wartościowe relacje.

Jakie relacje mogą zatem potencjalnie wystąpić pomiędzy osobami z takimi samymi lub różnymi driverami?

BĄDŹ DOSKONAŁY

… i Bądź doskonały: Można spodziewać się wzajemnego szacunku i harmonii jeśli obie strony mają zbliżone wartości. Relacja ta będzie dawała obu stronom poczucie bezpieczeństwa. Wspólne życie będzie prawdopodobnie uporządkowane i związane z różnymi rytuałami. Gorzej, jeśli wartości partnerów są różne, prawdopodobne pojawią się wówczas wyraźne różnice w osądach i wzajemna krytyka, która może doprowadzić do nienawiści i walki. Zawodowo będą prawdopodobnie partnerami w działaniu, jeśli jest to relacja równorzędna.  W relacji szef – podwładny będą działać z szacunkiem dla struktury /Mavis Klein/. W rozmowach między sobą osoby te będą mówiły wyraźnie, z użyciem specjalistycznego żargonu czy złożonych określeń. Wspólnie rozważą też podjęcie decyzji w jakiejś kwestii /Julie Hay/.

… i Bądź silny: Można spodziewać się wzajemnego szacunku i przyjemności płynącej z porozumienia na intelektualnym poziomie. Partnerzy będą chętnie rozmawiać na poważne tematy, często rozrywkowo ironizując. Obie strony są zwykle ambitne i skoncentrowane na pracy. Osoba z driverem „Bądź doskonały” szybko przystosowuje się do pragmatycznego postrzegania relacji przez osobę z driverem „Bądź silny”. Natomiast w drugą stronę osoba z driverem „Bądź silny” odpowiada partnerowi z driverem „Bądź doskonały”, ponieważ bez narzekania radzi sobie z różnymi sytuacjami. Ryzyko w tej relacji dotyczy wzajemnego wzmacniania sztywności swoich poglądów i ograniczania ekspresji Dziecka wolnego. Spontaniczność i czerpanie przyjemności mogą być mocno zablokowane. W relacji zawodowej osoby te prawdopodobnie będą sprawnie funkcjonować nastawione na radzenie sobie z sytuacją /Mavis Klein/.

… i Spiesz się: Można spodziewać się służącego obu stronom uzupełniania się w wielu obszarach funkcjonowania, o ile natężenie driverów nie jest zbyt silne. Osoby te rekompensują wzajemnie swoje deficyty. Osoba z driverem „Bądź doskonały” będzie miała tendencję do wchodzenia w rolę Rodzica (czasem pobłażliwego, czasem kontrolującego), a osoba z driverem „Spiesz się” w rolę Dziecka (czasem czarującego, a czasem nieznośnego). Z drugiej strony para ta może wyprowadzać się wzajemnie z równowagi, jeśli natężenie drivera u jednej lub obu stron będzie wysokie. Stanie się tak, jeśli jedna lub obie strony będą prezentować głównie Dziecko Przystosowane, co będzie prowadziło do eskalacji konfliktu. W relacji zawodowej wystąpi prawdopodobnie przyjemne współdziałanie jeśli szefem będzie osoba z driverem „Bądź doskonały” lub pozostanie przestrzeń do dużej samodzielności jeśli szefem będzie osoba z driverem „Spiesz się” /Mavis Klein/. Osoba z driverem „Spiesz się” będzie zapewne ponaglać osobę z driverem „Bądź doskonały”, co może być korzystne, biorąc pod uwagę, że ma ona tendencję do nadmiernego sprawdzania i poprawiania swojej pracy, przez co nie dotrzymuje terminów. Osoba z driverem „Bądź doskonały” może za to uchronić osobę z driverem „Spiesz się” przed popełnieniem błędów, które finalnie będą skutkowały opóźnieniami. Z drugiej strony osoba z driverem „Bądź doskonały” może mieć przekonanie o niskich standardach pracy i chaotyczności osoby z driverem „Spiesz się”, podczas gdy z jej strony może spodziewać się krytycznych uwag na temat zbyt długiej i w związku z tym mało wydajnej pracy /Julie Hay/.

… i Sprawiaj przyjemność: Można się spodziewać stabilnej i zadowalającej dla obu stron relacji, opartej na wzajemnej zgodzie na dominującą rolę osoby z driverem „Bądź doskonały”. Kontrola działania osoby z driverem „Sprawiaj przyjemność”, nie będzie dla niej przykra, a wręcz przeciwnie, zapewni jej poczucie bezpieczeństwa. Ponadto osoba z driverem „Bądź doskonały” jasno wyraża swoje oczekiwania co do standardów wykonania różnych rzeczy. Osobie z driverem „Sprawiaj przyjemność” zależy na dopasowaniu się do oczekiwań drugiej strony, stąd odpowiada jej taka sytuacja. Niestety zarówno sztywność charakterystyczna dla drivera „Bądź doskonały”, jak i zahamowania (trzymanie się konwenansów) związane z driverem „Sprawiaj przyjemność” mogą być wzmacnianie w tej relacji. Może to ograniczać horyzonty myślowe każdej ze stron prowadząc do wzajemnego poczucia nieszczęścia. Czasem w relacji tej obie strony wyrażają swoje Dziecko Przystosowane, co w przypadku „Bądź doskonały” wiąże się z wrogim krytycyzmem, a dla „Sprawiaj przyjemność” z krótkotrwałym, prowokacyjnym buntem. Zwykle jednak osoba z driverem „Bądź doskonały” szybko przejmuje kontrolę nad tym buntem i wszystko wraca do ustalonej wcześniej normy. Zawodowo relacja będzie potencjalnie korzystna jeśli osoba z driverem „Bądź doskonały” będzie szefem, a potencjalnie niekorzystana jeśli przełożonym będzie osoba z driverem „Sprawiaj przyjemność” /Mavis Klein/. Co ciekawe, osoby o tych driverach są często atrakcyjne dla siebie, jako że mają nawzajem cechy, których brakuje im u siebie. Osoby z driverem „Sprawiaj przyjemność” potrafią wyrażać emocje, czego powinny nauczyć się osoby z driverem „Bądź doskonały”, aby przestać nadmiernie pracować. Z drugiej strony osoby z driverem „Bądź doskonały” logicznie myślą, a właśnie obszar myślenia powinny wzmocnić osoby z driverem „Sprawiaj przyjemność”, aby nie reagowały przesadnie emocjonalnie na różne sytuacje /Vann Joines, Ian Stewart/.

… i Staraj się: Można spodziewać się, że każda ze stron będzie w tej relacji dawać upust agresji. Obie strony są względem siebie mocno krytyczne. Prawdopodobne jest wzajemne poczucie nieszczęścia i trwanie w otwartym konflikcie. Obie strony zabezpieczają w tej relacji swoje psychologiczne potrzeby i mimo otwartej wrogości oraz braku szczęścia tkwią w niej często bardzo długo. Zawodowo relacja będzie potencjalnie upokarzająca jeśli szefem będzie osoba z driverem „Bądź doskonały” lub krótkotrwała jeśli szefem będzie osoba z driverem „Staraj się” /Mavis Klein/. Mimo potencjalnych obszarów konfliktowych osoba z driverem „Bądź doskonały” może zachęcać osobę z driverem „Staraj się” do dokończenia rozpoczętego działania. Z drugiej strony ta tendencja do niekończenia rozpoczętych spraw może być dla niej frustrująca. Osoba o driverze „Staraj się” może przy tym mieć oczekiwanie, że nudną część pracy wykona osoba z driverem „Bądź doskonały” /Julie Hay/. Co ciekawe, osoby o tych driverach są często atrakcyjne dla siebie, jako że osoba z driverem „Bądź doskonały” ma tendencję do opiekowania się innymi, podczas gdy osoba z driverem „Staraj się” chce, aby się nią zaopiekowano. Niestety to, co jest wzajemnie atrakcyjne, rodzi też różnice. Osoba z driverem „Bądź doskonały” będzie zmuszać partnera do myślenia, którego ten stara się unikać, podczas gdy osoba z driverem „Staraj się” będzie usiłowała bezskutecznie zmagać się z partnerem, choć nie będzie to przynosiło założonego efektu. Jedno z najbardziej destrukcyjnych połączeń jakie opisują Vann Joines i Ian Stewart to mężczyzna z driverem „Bądź doskonały” w relacji z kobietą z driverem „Staraj się”. Zdaniem autorów mężczyzna będzie robił wszystko co może, aby być perfekcyjny, jednak niezależnie od jego starań partnerka będzie punktować jego potknięcia. W efekcie może on zapracować się na śmierć dążąc do nieuchwytnej doskonałości, a na co dzień rezultatem będzie ogromna frustracja /Vann Joines, Ian Stewart/.

BĄDŹ SILNY

… i Bądź doskonały: zobacz opis przy driverze „Bądź doskonały”.

… i Bądź silny: Można spodziewać się relacji opartej o wzajemny szacunek i niezależność, w szczególności w zakresie wspierania swoich potrzeb związanych z prywatnością. Będzie w niej jednak brakowało emocjonalnego ciepła. Jeśli obie strony mają ważne sprawy zarówno w relacji, jaki i poza nią, będą generalnie zadowolone z bycia razem. Jeśli jednak jedna ze stron przestanie być zaangażowana w sprawy poza związkiem, może czuć urazę z powodu zbyt małej ilości czasu poświęcanej na relację przez partnera. W relacji zawodowej osoby te mają generalnie bardzo dobre stosunki, obie strony mają podstawy do polegania na sobie /Mavis Klein/. W codziennej współpracy będą  powściągliwe względem siebie, szczególnie w okazywaniu emocji. Decyzje, które podejmują będą logiczne i pragmatyczne /Julie Hay/.

… i Spiesz się: Można spodziewać się relacji, która usprawiedliwia izolację i samotność każdej ze stron, jako że oboje poszukują potwierdzenia dla samotności i odrzucenia. Niestety prawdopodobne jest też poczucie nieszczęścia związane z dawaniem i otrzymywaniem tylko negatywnych głasków. Osoba z driverem „Spiesz się” chce dostać wszystko i w efekcie nie dostaje niczego, a osoba z driverem „Bądź silny” nie prosi o nic i również kończy z niczym. W relacji zawodowej można się spodziewać, że osoby te będą dla siebie miłe, jednak na głębszym poziomie będą dla siebie nawzajem przerażające /Mavis Klein/. Współpraca na linii zawodowej może być dla tych osób korzystna. Osoba z driverem „Spiesz się” doradzi osobie z driverem „Bądź silny”, aby przyspieszyła swoją pracę korzystając z pomocy innych osób, co może zachęcić ją do wyjścia do innych ze swoimi potrzebami. Z drugiej strony od osoby z driverem „Bądź silny” dostanie ona zachętę, aby nie działała zbyt gwałtownie /Julie Hay/.

… i Sprawiaj przyjemność: Razem mogą „czynić dobro” – troszczyć się o innych. Niestety mają tendencję do braku szczęścia w relacji, jako że osoba z driverem „Bądź silny” będzie się czuła niedoceniona, a osoba z driverem „Sprawiaj przyjemność” niezrozumiana. Partner posiadający driver „Sprawiaj przyjemność” potrzebuje jasnych instrukcji jak zadbać o drugą stronę – nie dostanie ich jednak od osoby z driverem „Bądź silny”, która nie ma zwyczaju wyrażać swoich potrzeb i może ew. poprosić o to, żeby druga strona była spontaniczna, co prowadzi do impasu. W efekcie osoba z driverem „Sprawiaj przyjemność” może oskarżać partnera o emocjonalny chłód, a ten w odpowiedzi będzie wycofywał się i zamykał w sobie coraz bardziej. /Mavis Klein/. Osoba z driverem „Bądź silny” może jednak zachęcać osobę z driverem „Sprawiaj przyjemność” do odważniejszego wyrażania swojego zdania, bez niepokoju. Z drugiej strony osoba z driverem „Sprawiaj przyjemność” może się poczuć zaniepokojona brakiem emocjonalnej ekspresji u osoby z driverem „Bądź silny”, ponieważ trudno jej wtedy odgadnąć czy jest ona zadowolona. Dla osoby z driverem „Bądź silny” te próby uszczęśliwiania innych i dopasowania się do nich są zwykle niezrozumiałe /Julie Hay/. Co ciekawe osoby te mogą być dla siebie atrakcyjne ze względu na swoje przeciwieństwa. Osoby z driverem „Bądź silny” potrafią wyciszyć osoby z driverem „Sprawiaj przyjemność”, a w drugą stronę osoby z driverem „Sprawiaj przyjemność” potrafią podnieść energię partnera. Niestety to, co jest wzajemnie atrakcyjne, rodzi też różnice. Osoby z driverem „Sprawiaj przyjemność” będą się starały bezskutecznie podekscytować osoby z driverem „Bądź silny”, podczas gdy osoby z driverem „Bądź silny” będą się starały wyciszyć partnera, co także długofalowo nie przyniesie założonego efektu /Vann Joines, Ian Stewart/.

… i Staraj się: Można spodziewać się, że każda ze stron będzie w tej relacji dawać upust swoim pretensjom. Może się pojawić wzajemna nienawiść związana z tym, że osoba z driverem „Staraj się” będzie trwała w złości i zazdrości, a osoba z driverem „Bądź silny” będzie tym stale zirytowana, co okaże chłodem i wycofaniem. Długotrwała relacja jest mało prawdopodobna. W relacji zawodowej można spodziewać się wzajemnego braku zrozumienia i odczuwanej urazy /Mavis Klein/. Osoba z driverem „Staraj się” może jednak pomóc ożywić się osobie z driverem „Bądź silny”, a ta druga będzie z kolei podkreślała konieczność dokończenia podjętego przez osobę z driverem „Staraj się” zobowiązania, co może być pomocne dla każdej ze stron. Z drugiej strony osoba z driverem „Staraj się” może być negatywnie zaskoczona niewielkim entuzjazmem ze strony osoby z driverem „Bądź silny” /Julie Hay/.

SPIESZ SIĘ

… i Bądź doskonały: zobacz opis przy driverze „Bądź doskonały”.

… i Bądź silny: zobacz opis przy driverze „Bądź silny”.

… i Spiesz się: Można spodziewać się, że będą wspólnie doświadczać poczucia braku efektywności. Mogą mieć tendencję do wzajemnego wzmacniania swoich autodestrukcyjnych zachowań. Możliwe jednak, że w pierwszym kontakcie pojawi się silne zauroczenie, ponieważ osoby z tym driverem silnie poszukują trwałego uczucia. Obie strony będą jednak miały tendencję do odrzucenia partnera zanim zostaną odrzucone, stąd stworzenie trwałej relacji jest mało prawdopodobne. Jeśli w relacji obie strony cechuje ten driver, prawdopodobnie będą miały tendencję do wychodzenia z domu bez mówienia gdzie i na jak długo znikają. Także na gruncie zawodowym prawdopodobnie nie będą w stanie stworzyć lub utrzymać relacji /Mavis Klein/. W funkcjonowaniu zawodowym widoczne są też potencjalne korzyści. We wspólnej relacji osoby te będą działać szybko, a nawet szybko ze sobą rozmawiać, choć niestety także przerywać sobie wzajemnie /Julie Hay/.

… i Sprawiaj przyjemność: Można spodziewać się, że dla osoby z driverem „Spiesz się” będzie to bezpieczna relacja, a dla osoby z driverem „Sprawiaj przyjemność” potwierdzenie, że jest potrzebna. Jednocześnie osoba z driverem „Sprawiaj przyjemność” będzie zapewniać, że relacja będzie z jej strony utrzymywana i że ludzie generalnie chcą być w relacjach jeśli druga strona jest w porządku, co jest bardzo uspokajającym komunikatem dla osoby z driverem „Spiesz się”, która obawia się odrzucenia. Niestety osoba z driverem „Spiesz się” może mieć poczucie duszenia się w tej relacji, a osoba z driverem „Sprawiaj przyjemność” może odczuwać pewną niestabilność. W relacji zawodowej prawdopodobnie obie strony będą się lubić /Mavis Klein/. Osoba z driverem „Sprawiaj przyjemność” taktownie zwróci uwagę osobie z driverem „Spiesz się”, aby brała pod uwagę uczucia innych i nie naciskała na nich tak mocno oraz aby nie podejmowała pochopnych decyzji /Julie Hay/.

… i Staraj się: Można spodziewać się, że obie strony będą przerzucać odpowiedzialność na siebie nawzajem. Relacja może być nacechowana napięciem i agresją. Prawdopodobnie osoba z driverem „Spiesz się” będzie się czuła bardzo zniecierpliwiona, a osoba z driverem „Staraj się” zirytowana, doprowadzana do szaleństwa. W relacji zawodowej prawdopodobny jest otwarty konflikt /Mavis Klein/. Osoba z driverem „Staraj się” może jednak zachęcać osobę z driverem „Spiesz się” do rozważenia różnych opcji zanim zacznie działać /Julie Hay/.

SPRAWIAJ PRZYJEMNOŚĆ

… i Bądź doskonały: zobacz opis przy driverze „Bądź doskonały”.

… i Bądź silny: zobacz opis przy driverze „Bądź silny”.

… i Spiesz się: zobacz opis przy driverze „Spiesz się”.

… i Sprawiaj przyjemność: Można się spodziewać, że relacja będzie emocjonalnie bezpieczna dla każdej ze stron, a w związku z tym także stabilna. Obie strony będą miały jednak tendencję do blokowania spontaniczności i wyrażania autentycznych emocji. Niestety możliwe jest w związku z tym chowanie wzajemnej urazy. W relacji zawodowej prawdopodobnie obie strony będą się potrafiły porozumieć ze względu na utożsamienie się ze sobą /Mavis Klein/. Osoby te będą względem siebie uprzejme, a także będą dążyć do kompromisu, upewniając się przy tym czy druga strona czuje się komfortowo /Julie Hay/.

… i Staraj się: Można spodziewać się, że będzie to przyjacielska, choć monotonna relacja. Osoba z driverem „Sprawiaj przyjemność” będzie miła dla drugiej strony bez wywierania presji na osiągnięcia. Zyska w zamian pewną stabilność relacji. Osoba z driverem „Staraj się” będzie wyrażać szacunek, bardzo potrzebny partnerowi, a w zamian skorzysta ze względu na niezagrożoną samoocenę związaną z brakiem wymagań partnera w kwestii osiągnięć. Obie strony będą jednak doświadczać braku wzajemnej stymulacji, a relacja może być nudna i bezbarwna. Może się zdarzyć, że pojawi się niewypowiedziane na głos poczucie, że partner z driverem „Sprawiaj przyjemność” jest pretensjonalny, a partner z driverem „Staraj się” jest rozczarowujący. W relacji zawodowej prawdopodobnie obie strony nie będą się lubić /Mavis Klein/. Osoba z driverem „Staraj się” może jednak swoją entuzjastyczną reakcją zachęcić osobę z driverem „Sprawiaj przyjemność” do odważniejszego przedstawiania swoich pomysłów /Julie Hay/.

STARAJ SIĘ

… i Bądź doskonały: zobacz opis przy driverze „Bądź doskonały”.

… i Bądź silny: zobacz opis przy driverze „Bądź silny”.

… i Spiesz się: zobacz opis przy driverze „Spiesz się”.

… i Sprawiaj przyjemność: zobacz opis przy driverze „Sprawiaj przyjemność”.

… i Staraj się: Można spodziewać się, że zjednoczą się w swojej rywalizacji z innymi. Niestety prawdopodobne jest też nieustanne konkurowanie ze sobą i co gorsza sabotowanie swoich osiągnięć lub ambicji. W relacji zawodowej także może wystąpić agresywna rywalizacja, chyba że osoby te połączą działania, aby razem obalić inny autorytet /Mavis Klein/. Są też pozytywne skutki współpracy osób z tym driverem. Będą rozważać wiele różnych możliwości, swobodnie przeskakiwać między tematami. Podejmowaniu decyzji będzie towarzyszył entuzjazm i zaangażowanie /Julie Hay/.

Przedstawione powyżej wnioski wskazują na pewne często spotykane tendencje, nie są to jednak wyrocznie. Relacje międzyludzkie są bardzo złożone i analizowanie ich wyłącznie przez pryzmat driverów jest zbyt daleko idącym uproszczeniem. Drivery wpływają jednak na to jak postrzegamy innych, stąd warto zdawać sobie z tego sprawę oraz uczyć się otwartego i życzliwego podejścia do innych osób, pracując przy tym nad swoimi obszarami do rozwoju wykorzystując posiadane zasoby.

Jeśli masz ochotę zagłębić się nieco w temat driverów – poznaj ich szczegółowe opisy w oparciu o wnioski Mavis Klein:
– Driver: Bądź silny – analiza;
– Driver: Bądź doskonały – analiza;
– Driver: Staraj się – analiza;
– Driver: Sprawiaj przyjemność – analiza.
Opis drivera Spiesz się zamieszczę niebawem.
Zerknij też na korzyści z driverów opisane we wpisie: Lubię swój driver, a Ty?

Bibliografia:
Hay, J. (2010). Analiza Transakcyjna dla trenerów. Kraków: Grupa Doradczo-Szkoleniowa Transmisja.
Klein, M. (2013). Intimate Relationships: Pain and Joy. Winchester / Washington: Psyche Books.
Joines, V.; Stewart, I. (2002). Personality Adaptations. Kegworth and North Carolina: Lifespace Publishing and Chapel Hill.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *