Process Communication Model® jest efektywnym narzędziem wspierającym lepsze rozumienie siebie i innych. Pomaga w naturalny sposób dostosować się do preferencji i potrzeb swoich oraz innych ludzi, tak aby szybko i skutecznie osiągnąć porozumienie w relacjach.

Pozwala na dostrzeżenie u siebie oraz u innych kluczowych potrzeb, których zaspokojenie jest konieczne do utrzymania satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym oraz wskazuje, jak to zrobić konstruktywnie.

Jego autorem jest Taibi Kahler – twórca pojęć driver i miniskryp w Analizie Transakcyjnej. Model opiera się na rozwinięciu koncepcji driverów w określone typy osobowości. Kahler pracował nad nim we współpracy z NASA. Aktualnie jest on wykorzystywany do rozwoju osobistego oraz w biznesie w obszarze komunikacji, zarządzania i motywowania.

Poczytaj więcej o modelu:
O Process Communication Model®

Korzyści z zastosowania PCM®:

 większa samoświadomość: zidentyfikowane kluczowe potrzeby i motywatory

 lepsze rozumienie innych: rozpoznanie preferowanego stylu komunikacji i potrzeb

 poprawa relacji prywatnych: adekwatne reakcje na trudne sytuacje

 rozwój relacji biznesowych: elastyczne dopasowanie do klientów

 sprawne zarządzanie zespołami: dobór adekwatnego stylu zarządzania

 skuteczne motywowanie do zmian: wybór adekwatnych metod

PCM® pozwala na lepsze zrozumienie siebie i innych, zbudowanie efektywnej komunikacji, a także rozpoznanie pojawiających się problemów w relacji na najwcześniejszym etapie.

Model zakłada, że istnieje sześć typów osobowości, które posiadają swoją charakterystykę. Są one powiązane z określonymi mocnymi stronami, potrzebami, motywatorami, a także sekwencją stresu. Każdy z typów ma preferowaną percepcję oraz styl komunikacji.

Nie jesteśmy jednak jednym typem. Każdy z nas ma w sobie wszystkich sześć typów, jednak w różnym natężeniu. PCM® pozwala zidentyfikować jaki mamy dostęp do każdego z typów oraz który jest naszą bazą (naszym podstawowym typem), a który fazą (obecnie doświadczanym typem). Pozwala to rozpoznać preferencje i potrzeby swoje i innych, ale także zrozumieć (oraz przewidzieć!) jakie zachowania pojawią się w stresie i jak przebiegnie sekwencja.

Zobacz jak dużą wiedzę pozwala uzyskać model: PCM – hasłowe podsumowanie zawartości modelu.

A wszystko to w przystępny, praktyczny sposób, dopasowany do realiów biznesowych – w przeciwieństwie do podlinkowanej tabelki, w której wyżyłam się poznawczo. 🙂 Co ważne, korzystanie z modelu nie wymaga wiedzy z obszaru Analizy Transakcyjnej! Chociaż model wywodzi się z AT, jest to obecnie niezależne narzędzie. Można z niego z powodzeniem korzystać w pracy z organizacjami, w której pracownicy nie mają doświadczenia z AT, ani też z innymi koncepcjami.

PROCESS COMMUNICATION MODEL® KROK PO KROKU

1

Obserwuj i zrozum swoje zachowanie

Rozpoznaj swój preferowany styl komunikacji, zarządzania, preferencje środowiskowe oraz sekwencję zachowań stresowych i potrzeby psychologiczne oraz zobacz, jak Twoja motywacja i sekwencja stresu może się zmieniać.

2

Zrozum i przewiduj zachowanie innych

Rozpoznaj preferowany styl komunikacji, środowiska, percepcji oraz zarządzania u innych i naucz się efektywnej komunikacji oraz zarządzania w odpowiedzi na preferencje i potrzeby drugiej strony.

3

Zarządzaj sytuacjami konfliktowymi

Naucz się dobierać efektywne rozwiązania, dopasowane do potrzeb obu stron konfliktu i buduj porozumienie w oparciu o efektywną komunikację odpowiadającą na potrzeby rozmówcy.

1

PCM 1: Poznaj Process Communication Model®
Podczas tego praktycznego 3-dniowego warsztatu odkryjesz, jak korzystać z modelu, aby skutecznie motywować siebie i innych, budować efektywną komunikację, rozpoznawać reakcje na stres, przewidywać możliwe negatywne zachowania oraz umożliwiać wyjście z tej negatywnej sekwencji: zarówno sobie, jak i innym.

Po warsztacie uczestnicy:
rozpoznają każdy z 6 typów osobowości oraz jego przesłanki;
budują komunikację w oparciu o preferowany kanał i percepcję;
rozpoznają i reagują na potrzeby psychologiczne;
rozpoznają sygnały świadczące o wchodzeniu w sekwencję stresu;
odpowiadają na sygnały stresu na każdym z jego poziomów;
budują optymalny plan działania: prywatnego i zawodowego.

Po warsztacie zyskasz wiedzę o swoim profilu oraz będziesz w stanie zastosować podstawowe założenia PCM w swoim życiu prywatnym i zawodowym.

Aktualne terminy:
ONLINE: 29.11-01.12.2021

2

PCM 2: Dystres i rozwiązywanie konfliktów
Podczas tego praktycznego 2-dniowego warsztatu zajrzysz głębiej w potrzeby swoje oraz innych. Skoncentrujemy się na stresie i sytuacjach konfliktowych. Zobaczysz, jakie wzorce wchodzą w grę, gdy pojawia się stres. Poznasz stojące za fazami obszary problemowe i ich powiązania z aktualnym funkcjonowaniem.

Po warsztacie uczestnicy:
rozpoznają sekwencję stresu: od subtelnych sygnałów (driver), przez konkretne zachowania (maska), aż do końcowej wypłaty;
rozpoznają mity, w które wierzymy, gdy rozpoczynamy sekwencję stresu, a które wpływają na naszą postawę względem innych;
podejmują adekwatne interwencje w obliczu problemów relacyjnych, osobistych i zawodowych – umożliwiające powrót do pełni osobistych zdolności;
dostrzegają fazy i stojące za nią osobiste obszary do przepracowania.

Po warsztacie będziesz w stanie obserwować przesłanki wchodzenia w negatywną sekwencję stresu i adekwatnie na nie reagować – u siebie oraz u innych.

Aktualne terminy:
ONLINE, 20-21.12.2021

3

PCM 3: Zostań trenerem PCM®
Warsztat certyfikacyjny, przygotowujący do prowadzenia szkoleń PCM®:
– 5 dni praktycznego eksplorowania PCM i nauki uczenia poszczególnych zagadnień modelu;
– egzamin praktyczny;
– 10 kwestionariuszy PCM;
– 6h superwizji do 6 miesięcy od zakończenia kursu.

Zajęcia i egzamin prowadzony przez certyfikowanego Master Trenera z ramienia Kahler Communications Europe.

Po warsztacie Trener PCM® uczestnicy:
interpretują profile swoich klientów;
prowadzą szkolenia PCM® w oparciu o wypracowaną metodologię;
wykorzystują licencjonowane materiały PCM®: manuale szkoleniowe, różne typy raportów, prezentacje;
rozwijają osobiste kompetencje PCM®.

Po warsztacie nabędziesz kwalifikacji do samodzielnej pracy z modelem oraz uzyskasz certyfikat PCM
® upoważniający do korzystania z narzędzi PCM®.

Aktualne terminy:
ONLINE: 10-12, 17-18.01.2022
                + 17-18.02.2022 | egzamin |


ZERKNIJ NA PEŁNĄ OFERTĘ – KLIKNIJ I POBIERZ:


warsztaty PCM 2021 edycja 2 | online

certyfikacja PCM 2022 online